הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית – יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) – הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר א' התשכ"ה, 15 בפבואר 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית - יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) - הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל - דיון

אנחנו מעונינים בשמירת השלום באירופה לא פחות מאשר כל עם אירופי. הבאנו הנה את הציביליזציה ואת הטכנולוגיה של אירופה, גם אם מבחינת התרבות מחדשים אנו את הערכים הנצחיים, הלאומיים והכלל-אנושיים שניתנו לנו ולעולם כולו על-ירי אבותינו. מבחינת נוסח החיים היום-יומיים, ודאי שמדינתנו היא מעין המשך ים-תיכוני של אירופה, ומי שטוען כי משום כך אנחנו כביכול גוף זר באזור המזרח התיכון, הרי אין הוא יודע מה הוא סח.