הישיבה הארבע מאות וארבעים ושבע של הכנסת התשיעית יום רביעי, ט"ז באייר התשמ"א 20 במאי 1981 – הצעה לסדר היום דברי ראש הממשלה בקריית גת ביום 13 במאי 1981

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אייר התשמ"א, 20 במאי 1981
מתוך:
כרך 91
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל. חירות האדם - חירות כלכלית

הפילוסופיה החברתית שלנו, של חברי ושלי: האבטלה היא קללה. לא זו בלבד שעל-פי המסורת שלנו בטלה מעבירה אדם על דעתו, אלא היא גם יוצרת מתח חברתי בתוך המשפחות שראשן מובטל. גבר, על-פי חלוקת התפקידים בחיים, צריך לקום בבוקר ולצאת לעבודה, וכעבור שבוע או חודש להביא שכר ולפרנס משפחתו בכבוד. אם אינו עושה זאת, אם אפילו הוא מביא דמי-אבטלה, קם ריב משפחתי. הוא נשאר עם הילדים, אולי אשתו מפרנסת אותו.
שולמית אלוני (תנועה לזכויות האזרח ולשלום):
זו אינה בושה אם אשה מפרנסת גבר.
ראש-הממשלה מ. בגין:
לא אמרתי זאת. אמרתי שהעובדה הזאת יוצרת קשיים, לא בושה. אני מניח שבעלך הטוב, שאני מכיר אותו כאדם מצויין, מביא פרנסה הביתה, ואת גם כן מביאה פרנסה הביתה. אז כל הכבוד לכם. אבל אני אומר על התופעה החברתית הזאת, שהגבר נשאר בבית עם הילדים, האשה יוצאת לעבודה והיא מפרנסת את האיש עם הילדים — שזה יוצר מצב לא סימפאתי.