הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית – יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) – הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר א' התשכ"ה, 15 בפבואר 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית - יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) - הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל - דיון

ובכל זאת, אני סבור —אם מותר לי אחרי ראש הממשלה לומר זאת —שכל הבית יתאחד סביב ההכרה האנושית הפשוטה, שבדור ההשמדה לא תיתכן ידידות, ידידות אמת, בין עם המושמדים ובין עם המשמידים.