הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית – יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) – הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג אדר א' התשכ"ה, 15 בפבואר 1965
מתוך:
הישיבה הארבע-מאות-וארבעים-ושבע של הכנסת החמישית - יום שני, י״ג אדר א' תשכ״ה (15 פברואר 1965) - הודעת ראש הממשלה על כוונתה של ממשלת גרמניה המערבית להפסיק את הסיוע הבטחוני לישראל - דיון

כל התפתחותה של האנושות היא בימים אלה בכך שהציביליזציה והטכנולוגיה, היידע והמדע שנצטברו באירופה, עוברים מזרחה. זוהי השאיפה לשוויון בתנועה למעלה,במקום שהתרדמה במשך דורות, שהיתה אופיינית למזרח,תבוא, מתוך הורדה, אל המערב.