הישיבה הארבע מאות ואחת של הכנסת השניה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אדר ב' התשי"ד, 24 במרץ 1954
מתוך:
כרך 15 עמ' 1316-1318

הבעיה היסודית היא אחת: תהיה או לא תהיה שפיכות-דמים בישראל, יסעו אזרחינו חפשיים בדרכים, ישובו ילדינו לבתיהט, או יהיו מוטלים בצדי הדרכים ונורידם פעם בשבוע, פעם ביומים או פעם בחודש אלי-קבר.