הישיבה הארבע מאות ארבעים ושתיים של הכנסת התשיעית יום שני, ז' באייר התשמ"א 11 במאי 1981 – הודעת הממשלה על המצב המדיני בטחוני

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אייר התשמ"א, 11 במאי 1981
מתוך:
כרך 91
נושאים:
מורשת ישראל - בהשראת התנ"ך וחז"ל. זכויות אדם

בהקשר זה שאנחנו הצלנו את הנוצרים ביום המשבר, הגדול ביותר שעבר עליהם אולי בחמש השנים האחרונות, אני מבקש להבהיר לכנסת את מחויבותנו המוסרית כלפיהם, כפי שאני מאמין בה. אני מודיע בזה שלפי הכרתי יש לנו מחוייבות מוסרית להבטיח שהנוצרים בלבנון, בדרום כבצפון, לא ייכחדו ולא יושמדו על-ידי שום אויב. אני יודע שיש כאלה החולקים על דעה זו. אני עומד עליה... כתוב בחזון אחרית הימים כפי שכתוב על כל הגויים הנוהרים אל הר השם. לכן ההיסטוריון והוגה הדעות הפרופסור קלויזנר דיבר על יהדות ואנושיות. אנחנו איננו יכולים לעמוד מנגד, שום דבר אנושי איננו זר לנו.