הישיבה הארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט״ו אייר תשל״ד 7 מאי 1974 – הצעות לסדר-היום – ידיעות על תכניות נסיגה מעבר לקו הסגול ברמת הגולן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשל"ד, 7 במאי 1974
מתוך:
כרך 70
נושא:
מדיניות חוץ - יהדות ארצות הברית, יחסי ישראל-ארה"ב

ואם תהיה אצלנו הסכמה לאומית ונעמוד על זכויותינו ועל עמדותינו באומץ-לב אזרחי פשוט — לא דרוש יותר מזה. העם האמריקני לא ינטוש אותנו. נהפוך הוא, יעמוד לצדנו, יושיט לנו עזרה גוברת והולכת. אבל אז צריך לקרוא ליהודים בניו-יורק ובכל ערי ארצות-הברית, ולא רק ליהודים אלא גם לנוצרים: אתם תקימו, כל בני-חורין, חומת מגן סביב המדינה הקטנה הזאת אשר כה רבים קמים עליה לכלותה. אל תלחצו עליה, אל תאיימו עליה ותנו לנו אפשרות לקיים את בטחוננו בארץ-ישראל, בארץ אבותינו. שום ערעור יחסים עם ארצות-הברית לא יהיה. נהפוך הוא. זאת אמונתנו. לכן לא צריך להלוך על העם הזה אימים. לא צריך להטיל בו פחדים. עניינו צודק.