הישיבה הארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט״ו אייר תשל״ד 7 מאי 1974 – הצעות לסדר-היום – ידיעות על תכניות נסיגה מעבר לקו הסגול ברמת הגולן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשל"ד, 7 במאי 1974
מתוך:
כרך 70
נושא:
שלום - הסכמי הביניים

והסדרי ביניים — מה הם...? נסיגות ישראליות בלי שלום בדרום, בצפון, ועוד מעט תידרש נסיגה במזרח. רק זאת תהיה התוצאה. ואם אין ישראל מסכימה לנסיגה עוד יותר עמוקה, מיד אתה שומע איומים.