הישיבה הארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט״ו אייר תשל״ד 7 מאי 1974 – הצעות לסדר-היום – ידיעות על תכניות נסיגה מעבר לקו הסגול ברמת הגולן

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשל"ד, 7 במאי 1974
מתוך:
כרך 70
נושאים:
מורשת ישראל - אחדות ישראל, שואה. מדינות - ברית המועצות (רוסיה), סוריה. תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות. מדיניות חוץ

חס וחלילה לנו, אם לגבי סוריה ואם לגבי רוסיה ואם לגבי כל ארץ אחרת של דיכוי ורדיפות, לטעון למה שמכונה עניין פנימי. העניינים האלה עניינינו הם — של כל שלושה-עשר מיליון היהודים, במולדת ובתפוצות הגולה... ואין זה סוף-פסוק. מן הדין שיהיו ענייניהם של כל בני-חורין בכל רחבי תבל. כך נימנע מן החרפה שהיתה בשנות השלושים והארבעים ומן האסון שבא עלינו ועל האנושות כולה.