הישיבה הארבעים–ושש של הכנסת העשירית – יום שני, כ"ג בטבת התשמ"ב 18 בינואר 1982 – ההתרחשויות בפתחת–רפיח

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג טבת התשמ"ב, 18 בינואר 1982
מתוך:
הישיבה הארבעים–ושש של הכנסת העשירית
נושא:
שלום - תהליך השלום עם מצרים

אין שום סיבה, אין שום צורך ואין שום הצדקה לחפש פתרונות אחרים זולת זה שהוסכם עליו בקמפ–דייוויד.