הישיבה הארבעים–ושש של הכנסת העשירית – יום שני, כ"ג בטבת התשמ"ב 18 בינואר 1982 – ההתרחשויות בפתחת–רפיח

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג טבת התשמ"ב, 18 בינואר 1982
מתוך:
הישיבה הארבעים–ושש של הכנסת העשירית
נושא:
הסכסוך הישראלי פלסטיני - ערביי ישראל

עשינו, כפי שהבטחנו, מאמץ כדי להציע פתרון לבעיה הערבית בארץ–ישראל. אנחנו מעולם לא הכחשנו כי קיימת בארצנו בעיה כזו... אנחנו הצענו לה פתרון חיובי, אנושי, המאפשר לשכנינו לחיות את חייהם בלי התערבות בניהולם העצמי, ומאפשר לנו לחיות עמם בשלום, בקדמה ובכבוד הדדי.