הישיבה הארבעים-ושמונה של הכנסת השישית – יום רביעי, כ״ד אדר תשכ"ו (16 מארם 1966)- הצעות סיעות רפ"י וגח"ל להביע אי-אמון לממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אדר התשכ"ו, 16 במרץ 1966
מתוך:
כרך 45

אדוני היושב-ראש. בדברים שהשמיע שר החוץ באזניו של כתבו של עתון צרפתי חשוב "לה מונד" הוכללה פיסקה המוקדשת לי באופן אישי. היא מחייבת תגובה אישית. שר החוץ אמר בנוסח שלו שאני מסמל את ״האירדנטיות של אלה החולמים על אנכסיה של ירדן".