הישיבה הארבעים ושלוש של הכנסת הראשונה-דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח סיון התש"ט, 15 ביוני 1949
מתוך:
כרך 1 עמודים 725-728

שלום אינן תלויות בבעיה של החזרת פליטים. השלום אינו תלוי בכריתת חוזה שלום. שלום בינינו ובין מדינות ערב תלוי בעיקר, ואולי אך ורק ביחסי הכוחות הצבאיים, המשקיים, הטריטוריאליים והאסטרטגיים שיוצבו בינינו לבינם.