הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התשל"ח, 28 בנובמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

ראיתי עתון, שבועון מפורסם, ומשני הצדדים יש בו תמונות — הנשיא סאדאת מחזיק בזרועותיו את נכדו בן השנה ומן הצד השני אני מחזיק את שתי הנכדות שלי. אדרבה, התבוננו כל באי עולם בילדים האלה, מצד שמאל ומצד ימין. זו האנושיות, זו הנחמה, זה מאור העיניים, ואין הבדל בין יהודי ובין ערבי, בין ישראלי ובין מצרי. למען הנכדים שלנו, למען כל ילדי ישראל, למען כל ילדי מצרים נעשה שלום.