הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התשל"ח, 28 בנובמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ. שלום - תהליך השלום עם מצרים
זו הפעם הסברנו איש לרעהו, והבנו ונסביר לכל מי שירצה לשמוע, מה תכנו של המושג ״בלא תנאים מוקדמים״. המושג הזה איננו אומר שלאחד הצדדים אין עמדה, הוא איננו אומר שאין חילוקי-דעות בין הצדדים. נהפוך הוא. אמרנו איש לרעהו שיש בינינו חילוקי-דעות לגבי תכנם של חוזי השלום, לגבי התנאים שלפיהם יהיה שלום-אמת במזרח-התיכון, אבל שום צד איננו מתנה ולא יתנה בעתיד את ניהול שיחות השלום בכך שהצד השני מראש יקבל את עמדתו, לא הם ולא אנחנו.