הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התשל"ח, 28 בנובמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

הדברים שנאמרו בפומבי, אם מעל הבמה הזאת, אם בבניין הכנסת, אם מעל מסכי הטלוויזיה, ידועים לכול ואין צורך לחזור עליהם, אבל היו גם שיחות אישיות בין הנשיא סאדאת וביני, בין חברי המשלחת המצרית ובין חברי המשלחת הישראלית. אדוני היושב-ראש, אווירה איננה קובעת, אבל היא חשובה. ואני מבקש לבשר לבית שהאווירה שבה התנהלו שיחותינו הפרטיות היתה חמה, לבבית, אנושית. השיחות התנהלו בגילוי-לב. כל צד קבע את עמדתו, שום צד לא ניסה למצוא חן בעיני הצד השני על-ידי התכחשות לעמדתו. איך אמר הנשיא סאדאת? — ״אני מבקש להניח את כל הקלפים על השולחן״. וכך דיברנו איש עם יריבו, איש עם רעהו, בכנות, וכל שיחותינו הסתיימו באותה הודעה חרישית הדדית: לא עוד מלחמות, לא עוד שפיכות דמים, לא עוד איומים.