הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, י"ח כסלו תשל"ח 28 נובמבר 1977 – הודעה מדינית מפי ראש הממשלה

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח כסלו התשל"ח, 28 בנובמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. דת ומדינה - שבת ומועד

להווי ידוע, אדוני היושב-ראש, כי מדינת היהודים מדינתנו, והיא תכבד את השבת לעיני כל העולם. ולכן גם הנשיא סאדאת הבין שאם הוא רוצה לבוא אלינו במוצאי-שבת, צריך לחשב את הזמן כך שאנחנו, למען הכן את קבלת-הפנים, לא נחלל את השבת.