הישיבה הארבעים-ושבע של הכנסת השמינית – יום שני כ״ח אייר תשל״ד 20 מאי 1974 – הודעת הממשלה על התקפת המחבלים במעלות ובסביבתה – דיון

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אייר התשל"ד, 20 במאי 1974
נושאים:
מורשת ישראל - אהבת חינם, אחדות ישראל. שלמות המולדת - ירושלים

אדוני היושב-ראש, היום הוא יום שיחרור ירושלים. יום גדול, יום אדיר בתולדות ישראל. צריך להעלות אותו על ראש — גם יגוננו ודאגתנו.

לפני שבע שנים נעשה המעשה האדיר בהיסטוריה של עמנו וזכינו לשחרר את ירושלים, שהיתה לעיר שחוברה לה יחדיו. יהי רצון ועמנו יגבר בזכות אהבת ישראל וארץ-ישראל, שבשמה הלכו חיילינו ללחום על שיחרור ירושלים, על המשבר העמוק הפוקד אותו בימים אלה, ונדע כולנו לעמוד על זכותנו לירושלים ולארץ-ישראל.