הישיבה הארבעים-ואחת של הכנסת התשיעית יום שלישי, ה' כסלו תשל"ח 15 נובמבר 1977 העלאת זכרו של דוד בן גוריון ז"ל במלאת ארבע שנים לפטירתו

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' כסלו התשל"ח, 15 בנובמבר 1977
מתוך:
כרך 81
נושאים:
אישים - אנואר סאדאת. מדיניות חוץ - דיפלומטיה. שלום - הסכם שלום, תהליך השלום עם מצרים

לנשיא סאדאת ולי יש עמדות. כשנשב ליד שולחן אחד נביא אותן ונדבר בגילוי לב, כראוי לנציגים של עמים שתרמו גדולות ונצורות לתרבות אנוש והיודעים שעמינו מייחלים ומתפללים לשלום. אבל אין תנאים מוקדמים.

ועתה השעה להסביר מה מהותו של מושג זה. עמדות יש לכל צד. לוא צד אחד היה מודיע: אני אבוא לירושלים או אני אבוא לז׳נבה, או אני אסכים לקבל אותך בירושלים או להיפגש עמך בז׳נבה, בתנאי שתודיע מראש שאתה מזדהה עם עמדתי, מקבל את עמדתי — הו, זה היה תנאי מוקדם. ואני שמח שהנשיא סאדאת לא הציג תנאי כזה ואני לא הצגתי אותו. משיבוא נברר את הסוגיות בין שני העמים, וכפי שאני מאמין נדבר שלום איש לרעהו.