הישיבה האחת-עשרה של הכנסת השמינית יום רביעי, כ״א שבט תשל״ד – 13 פברואר 1974 – הצעות לסדר-היום – התוקפנות הסורית ומצב שבויינו בסוריה וגילוי נעדרים

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א שבט התשל"ד, 13 בפבואר 1974
מתוך:
כרך 69
נושאים:
מורשת ישראל - אחדות ישראל. בטחון - שבויים ונעדרים. תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות

עניין השבויים והנעדרים איננו יכול ואסור שיהיה עניינם של מספר אלפי נפשות חרדות, מודאגות ומייחלות. הוא חייב להיות עניינם של כל שלושת מיליון אזרחי המדינה, ולמעשה עניינם של כל ארבעה-עשר מיליון היהודים במולדת ובתפוצות הגולה. אם יש משמעות למאמר "ישראל ערבים זה בזה״ — ואויבינו מוכיחים מתקופה לתקופה כמה עמוקה משמעותו של מאמר זה — הוא חל על המאורע המיוחד הקשור בשבויינו או בנעדרינו ועל הזעקה האנושית שכמוה לא נשמעה בדור הזה לצער ולכאב. ברוח זו ניתן לומר שזה עניינו של כל אחד מאתנו; כל אב ואם בישראל חייבים לראות את הבנים האלה כאילו היו בנים שלהם.