היריות שזעזעו את העולם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג כסלו התשכ"ד, 29 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 3

הנואם פנה אל חבריו האמריקאים ואל ,,חבריו אזרחי העולם". פניותיו היו מנוסחות ביפי הניגוד החיובי. אל תשאלו, מה יכולה ארצכם לעשות בשבילכם; שאלו מה אתם יכולים לעשות בשביל ארצכם. אל תשאלו מה אמריקה יכולה לעשות בשבילכם אלא מה אנו יחדיו יכולים לעשות למען חרות האדם. אבל הדרת המליצה אינה העיקר. חשובה היא הפניה הכפולה עצמה. יש בה אהבת מולדת ודאגה לאנוש. בשילוב הזה, שהוא בן זמננו, הערוב, או אף התקווה היחידה ,,לקיום החרות והצלתה. זהו, בלי פרודוכסליות, מעין פאטריוטיזם קוסמופוליטי. ואם עריצות דמים של סטאלין, מלווה במקהלת עבדים עולמית, הכניסה לרפש הבוגדנות את המושג קוסמופוליטיזם, אין גידופיה מחייבים את בני החורין. אין אנושות בלי לאומיות; אך גם אין לאומיות בלי אנושיות. לאמונה זו נתן הנשיא הצעיר בטוי רב משמעות.