היקף עולמי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' תמוז התש"ו, 1 ביולי 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 177

אך לא רק היהדות האמריקאית מהווה גורם מסייע למלחמתנו; ישנם, ברוך השם, עוד מיליונים יהודים אחרים, מפוזרים ברחבי תבל, אשר המלחמה בציון מלכדת אותם, מחדירה בלבם גאון מחודש, מזרימה בזרועותיהם כוחות חדשים, ומחדירה בקרבם נכונות לקרבן ולסבל למען ארץ חלומותיהם, למען עמם - למען עצמם.