הימים הגדולים של כיבוש יפו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשכ"ג, 12 באפריל 1963
מתוך:
עמודים 2,3

נס הפרישה עמד שוב לעמנו. התקפתנו על יפו בעוד מועד – במועד האחרון – הצילה לא רק את תל-אביב מסכנת חרבן ומאימת מוות; התקפתנו המוקדמת בסוף חודש אפריל, שהעמידה את יפו הפורעת על הברכים, בטרם תקום לכלותנו, הצילה את כל החזית העברית משבר.