הימים הגדולים של כיבוש יפו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשכ"ג, 12 באפריל 1963
מתוך:
עמודים 2,3

...חיכינו לכם בנים. חיכינו שלושה ימים ושלושה לילות. גם געשנו ורעשנו. כלום לא שמעתם קולנו? לא, וודאי לא שמעתם. רעשתם געשתם והרעשתם. ורעש הקרב הגדול מרעש גלי ים סוערים... התמהמהתם לבוא, בנים. אך באתם, ואנו שלכם, כמו בימי קדם, כמו בימי שמעון מבית החשמונאים, שלכם, שלכם, לעולמים שלכם...