הימים הגדולים של כיבוש יפו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח ניסן התשכ"ג, 12 באפריל 1963
מתוך:
עמודים 2,3

אבל כיבוש יפו עלה לנו במחיר יקר מאד. שלושים ושמונה מפקדים וחיילים – מטובי מפקדינו ולוחמינו – נתנו חייהם למען תחיה תל-אביב ותחיה האומה. רבים בקרב הלוחמים נפצעו וביניהם – נכים לכל ימי חייהם. וייתכן שהמחיר הוא יקר עוד יותר, מי יודע, אם גם ,,אלטלנה" אינה חלק מן המחיר, ששילמנו בעבור שיחרור יפו, אשר העלה לשיא את אהבת העם למורדיו.