היהודים בברית המועצות וישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ד, 9 באוקטובר 1963
מתוך:
עמוד 3

ברית המועצות עצמה יודעת תקדימים כאלה. היא הירשתה ריפטריאציה משטחה לבני עמים שונים אל ארצות מוצאם. אבל אם תשמע הטענה הפורמלית, כי המדובר באזרחים של ארצות אלו, הרי קיים גם תקדים בכוון ההפוך. ברית המועצות קראה לארמנים מחוץ לגבולותיה, שלא היו אזרחיה, לשוב למולדתם. לרפובליקה הארמנית. היא גם ניהלה משא ומתן רשמי על שיבתם. קירבת מוצא, לא רק אזרחות, משמשת יסוד מובהק למשא ומתן