היהודים בברית המועצות וישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ד, 9 באוקטובר 1963
מתוך:
עמוד 3

כאשר אנו מגיעים לבעית הפתרון היסודי, יכולים אנו לומר כי, תביעות הנראות קרובות הן דוקא רחוקות, ואילו הדרישה, הנראית רחוקה, עשויה להיות קרובה למימוש. נומר (כך במקור – ד.ב) את הדבר בכל הבהירות. ישראל יכולה וחייבת לדבר אל מוסקבה בעקיפין, או עם נציגיה במישרין, על מתן אפשרות ליהודים בברית המועצות הרוצים בכך, לעלות למולדתו ההיסטורית של העם היהודי. את המשא והמתן הזה, לצורותיו, לא צריך לעטוף באיחוד משפחות. יש לדבר גלויות על עליה שיטתית. ואין להמנע מן השימוש במונח האמיתי של שיבה למולדת, או בלעז, ריפטריאציה.