היהודים בברית המועצות וישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ד, 9 באוקטובר 1963
מתוך:
עמוד 3

נשארת בעית החינוך היהודי. נכון כי במשך כעשרים שנה מאז המהפכה היו ברוסיה הסובייטית בתי ספר מיוחדים ליהודים ויצאו גם עתונים מיועדים להם. מוסדות אלה ואחרים חוסלו כמעט לחלוטין. היש להבין, כי אנו היינו רואים בתחייתם את התמורה הגדולה, המיוחלת? האמת האכזרית היא, כי החינוך ההוא לא היה כלל יהודי אלא ייבסקי-אידשיסטי. הוא לא נשא עמו אהבת ישראל אלא לגלג מר על מסורתו, לא אהבת ציון, אלא שנאתה, לא אמת אלא עמעס. לא ברור, מה היתה הישועה היהודית, הלאומית, לו חינוך מעין זה היה מתחדש.