היהודים בברית המועצות וישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ד, 9 באוקטובר 1963
מתוך:
עמוד 3

...אולם גם אלה שאינם חוששים להזכיר את השם, מוסיפים להעלות תביעות מבלי להתבונן במהותם, אם ממשית או חיובית היא. ועידות יהודיות, או כנסים מורכבים מאנשי שם לא-יהודיים, תובעים, בדרך השיגרה, להחזיר ליהודים בברית המועצות את זכויותיהם. לאור הנוסח הזה, חובה לשאול אילו זכויות היו ליהודים שם, שיש לשוב ולהעניקן להם? בימי סטאלין וקלינין נעשה נסיון להקים בחבל בירובידז'אן איזור אוטונומי יהודי. נסיון זה נעשה למען תעמולה פרו-סובייטית, בייחוד בקרב יהדות אמריקה, למען התחרות רעיונית כביכול בציונות ואפילו למען השלמת התיאוריה על לאומים, מרוכזים בשטחיהם, המקיימים תרבות ,,סוציאליסטית בתכנה ולאומית בצורתה", עליה כתב סטאלין בפיקוחו או בסיועו של לנין. אבל תכנית בירובידז'אן נמחקה ממפת המציאות. אין להניח כי כאשר יהודים או שוחרי טובתם, מדברים על החזרת זכויות, כוונתם לחידוש התכנית אשר מתחילה נידונה לכשלון ולא נותר ממנה אלא זכרה.