היהודים בברית המועצות וישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ד, 9 באוקטובר 1963
מתוך:
עמוד 3

מה טעמה? מה תכליתה? לתהייה זו אפשר לקבל שתי תשובות. אסור, אומרים לנו, להחריש מול פני האנטי-שמיות, המרימה את ראשה המכוער ברוסיה, והמוצאת עידוד ברדיפה מכוונת של יהודים על עבירות כלכליות. חובה היא להזעיק את דעת הקהל העולמית. באזעקה זו יש גם תוחלת, ברית המועצת היא אמנם מעצמה גדולה ומשטרה הוא דיקטטורי, אבל אין לומר, כי אין היא רגישה לדעת הקהל בעולם. נהפוך הוא. כבר ניתנו הוכחות, כי רוסיה מתחשבת לעתים בתגובות פומביות. משום כך עלינו להביא את ענינם של היהודים בארץ הסובייטים בפני האו"ם ומעל כל במה צבורית אפשרית...