הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

הראשון הניח את היסוד לתנועת המרי המאוחדת. כפי שנאמר, הוא לא נכתב בדיו, אך נחתם בדם. בחדשים בין נובמבר 1945 ועד יולי 1946 נפלו בקרבות אנשי פלמ"ח אצ"ל ולח"י במערכה המשותפת ...אמנם, הכינו בנפרד; אך נלחמנו יחדיו. ביסודו של ההסכם המדיני-צבאי, שהושג אחרי עונת הרדיפות וההסגרות, הנחה מצוות עשה. כך קבענו. אך על פי הכלל השני שלו קיבלנו על עצמנו לבלתי עשות פעולות מלחמתיות בלי הסכמתה של מפקדת ההגנה. הכלל השלישי קבע, כי לא יהיה צורך בהסכמה זו למיבצעי רכש, כלומר להתקפות שתכליתן כיבוש נשק החרות מידי הכוחות המשעבדים. עוד משהו, חשוב, אך מכריע, נאמר על ידינו, והוסכם בינינו: תחולת ההסכם תהא, כל עוד ההגנה תעמוד במערכה נגדהשלטון הבריטי; אם תפסיק, אנו נמשיך. התחולה נמשכה תשעה חדשים. והריני שואל, בפני עם ועדה, את כל אלה, היודעים את תולדות הסכם המרי, האם קרה אי פעם שאנחנו הפרנו סעיף מסעפיו?