הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

כאן בא מר גלילי בטענה, אותה השמיע בשעתו גם מר בן-גוריון, כי חברינו בפריס לא העמידו לרשות שליחיה של הממשלה הזמנית את הקשרים שלהם. לטענה זו השיבו בפרוטרוט ידיד אלינו לנקין, מפקדה של אלטלנה ושמואל כ"ץ, שליחינו באירופה בימים ההם. אבל גם מר גלילי השיב עליה. הוא סיפר, כי ימים מספר לאחר חתימת ההסכם בינינו, הוא התלונן בפני, כי הקשרים בפריס לא נמסרו, ואני "התנצלתי" על כך בהסבירי,י כי התקלה אירעה בגלל "סיבות טכניות". הריני מאשר זאת. ה"סיבות הטכניות" הן פשוטות בתכלית: לא היה לנו בימים הקדחתניים ההם, קשר תקין עם חברינו בפריס. בגלל היעדר הקשר הזה לא ידענו מאומה על הפלגתה של אלטלנה ביום ה-11 ביוני 1948. הריני חוזר על הודעה זו, בטווחה הקריאה או השמיעה, של עשות אנשים בארץ ומחוצה לה, שטיפלו במישרין בפרשה היסטורית זו. גם מסרתי אותה למר אשכול וןלמר גלילי, במטה האצ"ל, משהזמנתים כדי להודיע להם על האניה הנמצאת בלב ים. היכן היתה, ואיך תיתכן שתהיה, בתנאים כאלה, הפרת ההסכם?