הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

בראשון ביוני 1948, באשר מר גלילי, חתמנו על ההסכם. היה בו, בין השאר, סעיף, מובן מאליו בעינינו, על מסירת הנשק, שהיה עד אז בידינו. לידי הצבא. מסרנוהו. היחידות, שהלכו לצבא, באו למחנותיו על נשקן. בנקודה זו לא הושמעה עד היום שוןם טענה, כמו כן הוסכם, כי מקורות הרכש שלנו יועמדו לרשותם של נציגי הצבא.