הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

אבל עובדה היסטורית היא. כי היה משא-ומתן הושג הסכם מלא, מתוך ידיעה ברורה, כי בירושלים שלא הוכרזה עדיין כחלק של מדינת ישראל, יוסיף להיות קיים וגדוד האצ"ל, כפי שהמשיכו בקומם ההגנה ולח"י, כמובן עדי הכללתה בשטחה הריבוני של המדינה. והשאלה הפשוטה, שיש להציגה אף היום, היא: מה היה ענייננו להפר הסכם כזה שהיה רצוי ומכובד?