הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

המשא והמתן הממושך נתן פרי. בראשית 1948 הושג הסכם מיבצעי מפורט, הפעם כתוב, בין ארגון ההגנה ובין הארגון הצבאי הלאומי. משנודע עליו כתב "הארץ", הורמו כוסות בעמדות ההגנה למען האחדות הלוחמת. אולם מר בן-גוריון, וחלק ממפלגתו דאז, גילו התנגדות עיקשת לאישור ההסכם ההוא. משום כך, הוא לא הוכנס לתקפו אל בימי פסח תש"ח, בעיצומו של הקרב הגורלי על יפו.