הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

בווין, ששם את הריפוטציה האישית שלו, כפי שאמר, על כף המאזניים בקשר עם פתרון שאלת ארץ-ישראל, שפי שהוא נראה לו, היה בקיץ 1946 בשיא הצלחתו. הוא יצא להכניע את הישוב המאורגן, ואכן הכניעו. הוא תבע ממנהיגי הישוב להפסיק "טרור" ולהילחם ב"טרור", והם קיבלו את שתידרישותיו גם יחד. אחר כך הוא קרא לוועידה, והכין וועדה, והתכונן להטיל עלינו את אחת מתכניות החיסול שלו. אלא מאי? כל חישוביו ותכניותיו בוטלו ואופסו על ידי המחתרת העברית הלוחמת