הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

הזכרתי את מיבצעי הרכש. מתחילה, על פי ההסכם, היינו רשאים להוציאם אל הפועל לפי החלטתנו החפשית. אך באחד הימים, ביקשו נציגי ההגנה להסביר לנו כי, אם אין הם מקבלים הודעה מוקדמת על מבצעים אלה, עלולה ההגנה להיפגע אם בהכנותיה, אם בהעברת נשק ואם על ידי חיפושי הבריטים. נראתה לנו טענה זו, והוסכם בינינו, כי אמנם למבצעי רכש לא יהיה צורך באישורה של מפקדת ההגנה, אך נמסור לה עליהם, בעוד מועד, הודעה. ושוב: את אשר קיבלנו על עצמנו, קיימנו... אנחנו מעולם לא הפרנו הסכם.