הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

בפעם הראשונה, אחרי 18 שנים, מאשר מר גלילי, כי הוא וחבריו הממונים עליהם ידעו על בואה של "אלטלנה" חמישה ימים תמימים לפני הגיעה לחופי הארץ. ומפינו ידעו! והן הם סיפרו, במשך כל השנים האלו, כי אניית הלוחמים והנשק הובאה על ידי אנשי אצ"ל בסתר בוגדני, כדי לעשות מרידה ולתפוס את השלטון במדינה... בפעם הראשונה, אחרי 18 שנים, מאשר מר גלילי, כי הוא וחבריו הממונים עליהם ידעו על בואה של "אלטלנה" חמישה ימים תמימים לפני הגיעה לחופי הארץ. ומפינו ידעו! והן הם סיפרו, במשך כל השנים האלוט, כי אניית הלוחמים והנשק הובאה על ידי אנשי אצ"ל בסתר בוגדני, כדי לעשות מרידה ולתפוס את השלטון במדינה.