הטלפון של מר גלילי (2)

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אב התשכ"ו, 12 באוגוסט 1966
מתוך:
עמודים 3, 10

נהפוך הוא. קיימונו עד תום. על הפלגתה של אלטלנה נודע לי, בפעם הראשונה, מרדיו לונדון. לא סמכתי על ידיעה זו. מתוך חרדה שלחתי מברק לשמואל כ"ץ בו הוריתי לבל תפליג האניה. רק כעבור שלושה ימים – כזה היה הקשר בימים ההם – קיבלתי תשובה, כי מברקי הגיע יום לאחר ההפלגה. ואם יש ברצוננו לעכב את האניה עלינו להתקשר עמה במישרין. מיד החילונו משדרים לאניה: אל תתקרבו, ובאותו ערב הזמננו את נציגיו המוסמכים של שר הבטחון, כדי למסור להם כל מה שנודע לנו בינתיים. עם הגיעו ארצה של אריה בן-אליעזר, על האניה, אנשיה ונשקה.