החרות השלום והצדק ינצחו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אלול התשי"ז, 20 בספטמבר 1957
מתוך:
עמוד 2

נדע נא אחת ולתמיד. לעולם אין לדעת מה יתרחש במזרח התיכון. הכל עלול להתרחש באחד הימים. זכותנו לארץ מולדתנו חייבת להיות מובטחת מראש.
זכותה של ישראל להגנה עצמית חוקית כוללת יוזמה אסטרטגית- כדי שנוכל לנסות ולשלול מאויבינו את הנשק הקטלני שקיבלו, ואשר נועד להשמידנו מעל הפני האדמה.