החרות השלום והצדק ינצחו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד אלול התשי"ז, 20 בספטמבר 1957
מתוך:
עמוד 2

חובתנו היא להגיד לכם על מה אנחנו נלחמים: על זכותו של עמנו לארץ ישראל. על הזכות להגנה עצמית צודקת, כולל יזמה סטרטגית. על ברית עם העולם החופשי... על שיטה של יזמה חפשית... על חרות הפרט...
באחד הימים נראה במו עינינו את הנצחון, את ההישג של כל הערכים בחיים העושים את החיים כדאיים. חרות, שלום, צדק.