החל הויכוח הכללי בקונגרס הציוני הכ"ה בירושלים מ. בגין : יש להחיות ולא לפרק את ההסתדרות והתנועה הציונית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התשכ"א, 29 בדצמבר 1960
מתוך:
עמוד 1

והציונים חייבים לפעול למען לא יאחרו אחינו בני ישראל את המועד. בהקשר זה עלי גם להשמיע משהו כלפי ברית המועצות. ידידי הטילו עלי להסתייג מן ההודעה שהושמעה אמש, לפיה העם היהודי הוא נייטרלי. העם היהודי לפי הכרתנו לא היה, איננו ולעולם לא יהיה נייטרלי, בין חופש לבין הדברתו, בין חירות לבין הכחדתה, בין אמת לבין היפוכה, בין צדק לבין שיעבוד, נאי חושב שהעם היהודי המסוגל לומר זאת, חייב לומר זאת, כי אנחנו חלק בלתי נפרד של העולם החופשי ומדינת ישראל היא חלק בלתי נפרד של העולם החופשי...