החלל במדע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אייר התשכ"א, 8 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2

"... אך המערב, על אף צמצום השטח והאוכלוסיה, עמד והדף את המחנות האדירים, הנוהרים והדוהרים, הודות לגורם הכוח העליון, שהצטבר באיכותו.