החלל במדע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אייר התשכ"א, 8 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2

לא ייפלא, איפוא, כי בני החורין בכל חלקי תבל הודאגו בראותם, שאף במדע, או לפחות בשטח אחד שלו, עלה כוחה של מעצמת הקומוניזם המרכזית על כוחו המשולב של איזור החופש. וודאי, כל אדם כאדם שמח, שאחד מבני זמנו, תהיה אזרחותו אשר תהיה, עלה למרומי החלל ושב מהם בשלום, בפלסו נתיב למחקרי על, שהיו נראים, עוד לדור הקודם, כדמיוניים לחלוטין. אבל לו ההתרוממות בדומה לזו של גאגארין האמיץ, הראוי לשבח כלל אנושי, הייתה בבחינת מונופולין למדעניה, לחוקריה וטייסיה של רוסיה הסובייטית, הייתה זו הוכחה, כי באותו שטח של המדע ידו של המזרח הקומוניסטי היא על העליונה. ומדע בימינו הוא הכוח: למעשה, מלבד רוחו של האדם, גורם הכוח המכריע.

[...]אך כל באי עולם בוודאי מתפללים ומייחלים, כי חכמת חקר החלל תהיה לטובת האדם ולא להחרבתו, כי היא לא תסייע לשעבודו, אלא תתרום לשחרורו.