החלל במדע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב אייר התשכ"א, 8 במאי 1961
מתוך:
עמוד 2

[...]בכוח הכמות עלה העולם, המכונה מזרחי, על העולם, הקרוי מערבי: לא כן באיכות ובכוח הנובע הימנה.