החלוקה על-פי ועדת האו"ם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח אלול התש"ז, 3 בספטמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 271-273

הארגון הצבאי הלאומי קורא לכל נאמני העם ולכל נאמני המולדת להקים גוף על-מפלגתי, שינהל את המלחמה - הן בשדה המדיניות הבין-לאומית והן בשדה הקרב - להצלת המולדת מסכנת הביתור ולהצלת העם מפיזור ומכלייה.

ציון כולה שלנו. עם ישראל על מיליוני בניו ישוב ציונה. דגל החרות העברי יתנוסס על ירושלים ועל רבת-עמון.