החזית השניה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התשכ"ז, 2 בנובמבר 1966
מתוך:
עמוד 3 במוסף 20 שנה לפתיחת החזית השניה של האצ"ל

לאחר שאלי החלים ממה שהיה מנת חלקו בידי חוטפיו, החלטנו לשגרו לאירופה ולהטיל עליו לארגן העפלה וחיל מילואים לכוח הלוחם במולדת. בשביל איש אצ"ל לא היתה היציאה לחוץ לארץ פשוטה כל עיקר בימים ההם. יציאתם של אלי, וחנניה דייטל, היתה בבחינת אודיסאה קטנה. לא רק בחבולות אלא גם סכנת נפשות היו כרוכות בה. אך, בסופו של דבר, הגיעו שליחינו לאיטליה.