החזית השניה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התשכ"ז, 2 בנובמבר 1966
מתוך:
עמוד 3 במוסף 20 שנה לפתיחת החזית השניה של האצ"ל

אכן, ידי הלוחמים חזקו והלכו. יחידות הארגון הצבאי הלאומי בגולה תיכננו, ביצעו, או ניסו לבצע פעולות מחץ רבות נגד מוסדותיה הממשלתיים וכוחותיה הצבאיים של בריטניה ולהווי ידוע, כי בימים ההם, אף מבצע שלא השיג במישרין את מטרתו, היתה לו חשיבות רבה במערכה הכוללת.