החזית השניה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התשכ"ז, 2 בנובמבר 1966
מתוך:
עמוד 3 במוסף 20 שנה לפתיחת החזית השניה של האצ"ל

בששי בנובמבר 1946 יכולנו לפרסם, בפעם הראשונה, הודעה על פעולות קרב שבוצעו על ידי חיילינו בארץ ובחוץ לארץ. כרגיל היתה לשון הודעה פשוטה, עובדתית. בסעיף 2 להודעת המפקדה נאמר: "ביום ז' בחשון תש"ז התקיפו חילינו את השגרירות הבריטית בבירת איטליה, ברומא. בניין הצירות נחרב בחלקו העיקרי". אולם בשידור בקול ציון הלוחמת הוספנו דברי ברכה, שיצאו מלב נרגש, לאחינו לנשק שפתחו בחזית השנייה.