החזית השניה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התשכ"ז, 2 בנובמבר 1966
מתוך:
עמוד 3 במוסף 20 שנה לפתיחת החזית השניה של האצ"ל

בשטח אחר היתה הצלחתו של אלי מלאה, הוא החל בשיטתיות להקים תאי מחתרת ברחבי אירופה. סייעו בידו חיילים שעדיין שירתו בצבא הבריטי ובמיוחד בחטיבה היהודית. חיילים אלה היו מן הפעילים במערכת ההצלה שנקראה "בריחה", שהיתה קשורה בהסתכנות אישית ובמאמצים עליונים. כך הונח היסוד לארגון גדול, ששלוחותיו בארצות אירופה השונות ותפקידו לסייע בפועל ממש במלחמת השחרור נגד השלטון הנכרי בארץ ישראל.